تجهیز رایانه ای اندیشه سازان تحلیلگر
www.trust-co.org

لطفا جهت دریافت خبرنامه، فرم عضویت را کامل نمایید.

 
 
 

درباره ما

معـــــــــــرفـی شــــرکــتTRUST  

 

خلاصهسابقه تأسيس شركت تجهيــز رايــانهاي انــديشــه ســازان تحــليـلگــر (TRUST)، هدف، سوابق مديران، شركتهاي همکار و خلاصهاي از مشتريان اين شركت به شرح زير ميباشد.

 تعدادی از مديران و سهامداران شركتهاي اكسايتون، سماتک، مهندسين مشاور گسترش فن و هنرو سامانه های هوشمند جهت بكارگيري بهينه از  توانائيها و تكميل نيازهاي مشترك (در سال 1380) اقدام به تأسيس شركت TRUST نمودند.

هدف شركت TRUST طراحي و مشاوره، ساخت تجهيزات، اجراء و آموزش شبكههاي كامپيوتري و مخابراتي و الكتريكي ميباشد كه در اين راستا پروژههاي بزرگي توسط اين شركت اجراء گرديده است.

 

 

شــركتــهاي همــكار مشـترك (Sister companies) شركت TRUST و اهــداف آنهــا به شـــرح زير ميبــاشـد:

 

  1- شـــــركـت مهـــندسيــن مشــــــاور گستـــرش فــــــن و هنـــــــر

 اين شركت در چهار گروه ساختمان، معماري، تأسيسات برق و تأسيسات مكانيك درزمينه طراحي- محاسبه و نظارت بر

پروژههاي صنعتي – مسكوني واداري تجاري فعاليت مينمايد.

 

  2- شــــــركـت ســامـانــه هاي هوشمـــنـد نســـــل ســـوم

اين شرکت در زمينه طراحي و توليد سيستمهاي مكانيزه در قالب نرم افزارهاي (TPS) و نرم افزارهاي متصل جهت ارائه راه

حل هاي جامع و يكپارچه اتوماسيون و  MIS متمركز ميباشد.

 

 3- شــــــركـت اكســايتــون       

 در زمينه طراحي، ساخت و اجراي پروژههاي كنترل صنعتي (الكتريك و الكترونيك) و همچنين ساخت تجهيزات حرارتي

(بيش از 22 سال)فعال بوده و سابقه درخشاني را در صنعت دارا ميباشد.

                                                    

 4- شـــــــركـت ســـــاتــك

فعاليت اين شركت در زمينه آموزشهاي تخصصي دورههاي مهندسي شبكههاي MCSE، MCDBACISCOمتمركز شده  

است و درحال حاضر جايگاه درخشاني در كشور دارد. همچنين طراحي و مشاوره در زمينه شبكههاي گسترده از اهداف

و امور جاري اين شركت ميباشد.

 

 

تـــولیــدات شــــــرکــتTRUST

 

در حال حاضر سه محصول مورد نياز در اجراي شبكه هاي كامپيوتري، مخابراتي و الكتريكي در اين قسمت       

ساخته ميشود.

 

  1-Metal Trunking 

  2-  Cable Tray & Ladder

  3- تــــابـلــو بـــرق

 


 

تمامی حقوق مادی و معنوی ای سایت به شرکت تجهیز رایانه ای اندیشه سازان تحلیلگر تعلق دارد